Kürt Tarihi

Kürtleri Tanımak

Kürt Anne

Kürt tarihi, modern Kürt bölgelerinin coğrafyası ve siyasetiyle derinden iç içe geçmiştir. İran, Irak, Türkiye ve Suriye’nin bitişik Kürt bölgeleri Ortadoğu’nun kuzey orta bölgesinde yer almaktadır. Bin yıl boyunca, Türkler, Persler, Araplar, Ermeniler, Asuriler, Çeçenler, Azeriler ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda etnik köken bölgeye göç etti, yerleşti veya yerli olarak ikamet etti.

Kürtler bu bölgelerin daimi yerlileri ve ev sahipleri olmuştur. Gelen her misafir millete adaletli davranmış fakat karşılığında zulüm ve acı görmüştür. Kayıtlı tarihin başlangıcından günümüze kadar, bu etnik grupların tümü, güvenli bir vatan için hem saldırgan hem de savunmacı olarak siyasi ve şiddetle mücadele etmişlerdir. Mezopotamya’nın kavşak noktalarından biri olan Kurdistan, hem etnik savaş alanlarına hem de barış içinde etnik bir arada yaşama ev sahipliği yapmıştır.

Kürt bölgesi uzun bir işgalci listesi gördü: Doğudan Eski Persler, batıdan Büyük İskender, güneyden 7. Yüzyılda Müslüman Araplar, 11. Yüzyılda Selçuklu Türkleri doğudan, Moğollar Doğudan 13. Yüzyıl, doğudan Orta Çağ Persleri ve 16. Yüzyılda kuzeyden Osmanlı ve son olarak ABD’nin 2003 Irak işgalinde…

Neyse ki Kürtler, sığınmak için dağlara çekildiler. Bu koruma, Kürtleri yıkımdan kurtaran ve ayrı bir etnik grup olarak hayatta kalmalarına izin veren şeydi. Geleneksel göçebe yaşam tarzları ve misafirperver olmayan dağ vatanı, yerli halkı tecavüze, cinayete ve soykırıma maruz bırakacak yağmacı ordulardan kaçınmanın doğal bir yolunu sağlıyor. (Geçici olarak).

Kürtler ayrı bir millet olarak kaldıkları için her zaman özerklik ve bağımsızlık peşinde koştular. Bu özlemler, Türkler, Araplar ve İranlılar ve onların atalarının varoluşsal tehditleri karşısında neredeyse sürekli bir çatışmaya ve bir baskı, direnç ve yeniden icat tarihine yol açmıştır.

Kürtler, İslam ve Mezhepler

Kürtler, Arap işgali ve fethinden sonra Müslüman olarak, Osmanlı fethinden sonra Sünni Müslümanlar, Pers fethinden sonra Şii Müslümanlar, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Kürt Milliyetçileri olarak siyasi devrimciler olarak kendilerini yeniden icat ettiler.

Kürt coğrafyasına yerleşen ve bu yerleri işgal eden herkes Kürtleri ve diğer tüm halkları kendi kültürüne, inancına adapte etmeye ve asimile etmeye çalışmıştır. Kürtler, başları dik bir millet oldukları için bunları kabul etmeleri zor olmuş ve bağımsızlık için yüzlerce kez ayaklanmışlardır. Bunun sonucunda bir çok Soykırım ve Katliama maruz kalmışlardır.

 

 

Yorum bırak