Kürt Tarihi

Hz. İbrahim Kürt mü?

İslam dinine göre, Arap ailesi İsmail’den, İsrail soyundan (Yahudi) ise İshak’tan geliyor. Yani İbrahim peygamber ne Arap ne de Yahudi’dir. Bilimsel olarak baktığımızda da Arapların ve Yahudilerin kökeni çok eski değildir. Yani İbrahim peygamber ortalama 4 bin yıl önce yaşadığını varsayarsak o zamanların kaynaklarında ne Araplar nede Yahudiler geçmemektedir. Akad’ları Arapların atası olarak görenlerde var lakin buna kesinlik kazandıramıyorlar çünkü Arapların atası Akad’lar değil.

Öte yandan, M.Ö. 3000 yılına dayanan Sümer yazıtında Kürtler açıkça görüldüğü için Kürtler Arap ve Yahudilerden daha yaşlıdır. Belli ki İbrahim peygamber, özellikle Müslüman olduğunu iddia edenler Arap ya da Yahudi, bu çelişkili, İbrahim’in adı ne Arapça ne de İbranice değil, aynı zamanda sadece Arapça yazılmış Kuran’da geçmektedir.

Hz. İbrahim Oğlunu Kurban Ederken adlı gravür

Hz. İbrahim Oğlunu Kurban Ederken adlı gravür

İbrahim ismi Kürtçemidir ?

Hz. İbrahim Harran’lıdır. Doğduğu zamanlarda oraya Hurri Kürtleri hüküm sürüyordu ki orası hala Kürtlerin anavatanıdır. Hz.İbrahim mağarada doğdu veya mağarada büyüdü. İ-Bra-Him- Bra-(Kürtçe “kardeş”) Him-( Kürtçe”Büyük taş/Kaya”) Kürtçede hala bu isim “Brahim” olarak telaffuz ediliyor.

Ayrıca Hz. İbrahim’in eşinin adi “Sara”dır.  Sar’a Kürtçe soğuk demektir.

Aslında asıl soru şu; Araplar ve diğerleri daha sonra İbrahim adını işittikleri için ve İbrahim Peygamber bir Kürtse, elbette Kürtler arasında bu isme benzer isimler de bulunmalıdır. Var mı?

Kürtlerin atalarından olduğu kesinlik kazanmış olan Gudi kralları listesinde şu isim geçmektedir. Gudiler Hz. İbrahimden çok önceden yaşamıştırlar.

Kralın adı “İbranum”, ”Bra”kardeş-“Num”yeni demek.

Şunu da ekleyelim; Hz. İbrahim’i ateşe atılmasını öneren ve mancınığı icat eden de bir Kürt’tür.
İbrahim’i ateşe attıran Kral Nemrud’un adi Kürtçedir. Nemird’dir yani “Ölümsüz” demektir.
İbrahim peygamber Kürtmü’dür bilinmez ama bir şey kesindir o da Kürtlere peygamber geldiği ve İsminin Kürtçe olduğudur.

Yorum bırak